CRM dla Wydawnictw w IMBiGS Kwiecień, 2014

KOMPLUS wdrożył system CRM dedykowany dla Wydawnictw w Instytucie Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.

Program CRM dla Wydawnictw, wraz z podstawowymi modułami typowymi dla aplikacji CRM, takimi jak: baza danych Klientów, działania handlowe, mailingi, oferty, posiada również moduły umożliwiające tworzenie zleceń reklamowych, fakturowanie reklam oraz planowanie i raportowanie reklam.

Program CRM zapewnia wydawnictwu bezpieczeństwo danych poprzez zapisywanie danych kontaktowych Klientów w jednej centralnej bazie danych. CRM dla wydawnictw daje możliwość planowania i analizowania sprzedaży reklam za pomocą dodawania działań handlowych i kontroli ich wykonania oraz ilości wystawianych zleceń. System CRM dedykowany dla wydawnictw zawiera pełną informację o sprzedanych reklamach, a mechanizm do obsługi prenumeraty umożliwia sprawne zarządzanie bazą danych odbiorców, przygotowanie wysyłki oraz fakturowanie.

Instytut zajmuje się prowadzeniem badań naukowych i prac rozwojowych, przystosowywaniem ich wyników do zastosowania
w praktyce oraz wdrażaniem wyników badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk technicznych. Od 2007 roku jest Wydawcą kwartalnika Technologia i Automatyzacja Montażu o zasięgu ogólnopolskim, przeznaczonym dla konstruktorów, technologów, organizatorów produkcji, czytelników z ośrodków badawczo-rozwojowych i instytutów naukowych, studentów oraz dla wszystkich, którzy są zainteresowani najnowszymi problemami z zakresu procesów montażu i procesów towarzyszących montażowi.