CRM w firmie szkoleniowej ProLearning Listopad, 2014

KOMPLUS wdrożył w ProLearning system CRM dedykowany dla firmy szkoleniowej. Wspiera on proces pozyskiwania uczestników oraz obsługi szkoleń i egzaminów. W ramach dostosowania do potrzeb został wprowadzony nowy grafik szkoleń (zgodnie
z założeniami ProLearning) oraz wprowadzono możliwość wydruku certyfikatów.

System CRM dla firmy szkoleniowej wspiera zarządzanie zarówno szkoleniami otwartymi, jak i zamkniętymi oraz organizowanymi spotkaniami. Osoby korzystające w codziennej pracy z systemu CRM mogą sprawnie planować i monitorować obsługę szkoleń dzięki zintegrowanemu grafikowi szkoleń. Aplikacja CRM umożliwia także przypisywanie do wcześniej założonych projektów szkoleniowych miejsc szkoleniowych oraz dodawanie odpowiednich do tematu projektu materiałów dydaktycznych dla uczestników szkoleń.

System CRM dedykowany dla firm szkoleniowych wspiera działania handlowe i marketingowe dzięki spersonalizowanemu systemowi mailingowemu. System CRM daje także szerokie możliwości raportowania wszystkich działań. System wspomaga organizowanie pracy handlowców, trenerów oraz menadżerów projektów.

Centrum Innowacji ProLearning specjalizuje się w profesjonalnych szkoleniach z zaawansowanych technologii IT.