Raportowanie punktów sprzedaży Grudzień, 2014

KOMPLUS przygotował aplikację umożliwiającą raportowanie działań handlowych w punktach sprzedaży. System zaczytuje dane
o ilości Klientów z kamer internetowych oraz porównuje z danymi Klienta wprowadzanymi przez handlowców.

Informacje są kumulowane w formie raportów dla osób zarządzających o efektach działań sprzedażowych oraz profilach Klientów w punktach sprzedaży.

KOMPLUS tworzenie oprogramowania dla swoich Klientów realizuje w oparciu o ich indywidualne potrzeby oraz wymagania.