Wspieramy studentów Informatyki Sierpień, 2014

KOMPLUS rozpoczął w lipcu program wakacyjnych praktyk dla studentów Informatyki uczelni wyższych z całej Polski.

Celem praktyki studentów jest przede wszystkim pogłębianie i poszerzanie wiadomości teoretycznych uzyskanych na zajęciach dydaktycznych o umiejętności praktyczne.