Zarządzanie telefonami komórkowymi Lipiec, 2014

KOMPLUS przygotował system umożliwiający zarządzanie telefonami komórkowymi w firmie. Aplikacja daje m. in. odpowiedź na pytania: ile mamy telefonów, jakie modele, do kogo one należą, kto ma jaki numer telefonu oraz włączone usługi, kiedy kończy się umowa na dany numer.

Ponadto program ten pozwala do każdego numeru i telefonu załączać skany umów i faktur. W prosty sposób usprawnia przepisywanie telefonu lub numeru pomiędzy pracownikami.

Dzięki temu systemowi możemy sprawdzić faktyczny stan telefonów w firmie i informacje dotyczące poszczególnych numerów,
a także sprawnie zarządzać wszelkimi zmianami na nich.

Tworzenie oprogramowania realizujemy współpracując z Klientem na każdym etapie prac.