Audyt IT Czerwiec, 2016

KOMPLUS przeprowadza audyty systemów informatycznych. W ostatnich miesiącach coraz więcej firm zgłasza się do nas z potrzebą przeprowadzenia audytu bezpieczeństwa informatycznego.

Wykonywany przez KOMPLUS audyt IT zawiera wiele zagadnień związanych z zarządzaniem IT w firmie oraz bezpieczeństwem danych i informacji przetwarzanych w systemach i aplikacjach IT.

W ramach kompleksowej usługi wspomagamy m.in.: optymalizację procesów IT i bezpieczeństwa, podniesienie poziomu bezpieczeństwa danych przetwarzanych w systemach, minimalizację ryzyk operacyjnych i bezpieczeństwa w firmie.

KOMPLUS po przeprowadzonym audycie IT może przygotować opracowanie zawierające wytyczne do podniesienia poziomu bezpieczeństwa i usprawnienia procesów IT i bezpieczeństwa.