Narzędzie do grafikowania i rekrutacji pracowników Wrzesień, 2013

KOMPLUS przygotował dla firmy Chris narzędzie do grafikowania i rekrutacji pracowników na organizowane przez firmę Chris wyjazdy dla dzieci i młodzieży.

System wspomaga wyszukiwanie pracowników o odpowiednich kwalifikacjach oraz wypełnianie nimi wakatów stanowisk typu lekarz, opiekun, instruktor itp.

Programy na zamówienie przygotowujemy ściśle współpracując z Klientem, uwzględniając indywidulane podejście i specyficzne wymagania wybranej branży.