Oprogramowanie HRM dla działów HR

Nasi wybrani Klienci:

Od 10 lat tworzymy oprogramowanie na zamówienie działów HR.
Na podstawie przedwdrożeniowej analizy potrzeb dostarczamy systemy idealnie dopasowane do potrzeb organizacji w tym do zmapowanych procesów personalnych połączonych z zasadniczymi procesami biznesowymi.

Tworzone przez nas oprogramowanie powstaje w oparciu o indywidualne potrzeby i oczekiwania naszych klientów.

Przykładowe zrealizowane rozwiązania Zobacz szczegóły klikając na miniaturkę
Realizujemy oprogramowanie wspierające:
  • planowanie zasobów ludzkich poprzez systemy grafikowania pracy planowanie służące zaspokajaniu przyszłych potrzeb kadrowych organizacji z uwzględnieniem zarówno czynników wewnętrznych, jak i czynników otoczenia
  • nabór pracowników (rekrutacja) poprzez systemy formularzy i wniosków rekrutacyjnych przygotowanie puli kandydatów do pracy zgodnie z planem zasobów ludzkich; dobór – dwukierunkowy proces w którym organizacja podejmuje decyzję czy zaoferować pracę kandydatowi, a kandydat podejmuje decyzję czy tę ofertę przyjąć
  • wdrożenie (adaptację pracownika) poprzez systemy zarządzania wiedzą oraz komunikacji program mający na celu bezkonfliktowe włączenie się nowo przyjętych pracowników do organizacji
  • ocenianie efektów pracy poprzez systemy definiowania celów pracowniczych nieustanny proces dostarczania podwładnym informacji o efektywności pracy
  • szkolenie pracowników (rozwój) poprzez systemy zarządzania szkoleniami i ewaluacji szkoleń proces służący utrzymaniu lub podwyższeniu wydajności na obecnie zajmowanym stanowisku, nagradzanie pracowników (związane z ich motywowaniem).
Przykładowe zrealizowane rozwiązania i wdrożenia:
  • System wniosków personalnych – umożliwiający składanie elektronicznych wniosków o zatrudnienie, zmianę zatrudnienia, zwolnienie, urlop na podstawie struktury przedsiębiorstwa.
  • System komunikacji wewnętrznej – umożliwiający sprawną komunikację pracowników w dużych przedsiębiorstwach oraz wymianę wiedzy.
  • System celów pracowniczych – umożliwiający definiowanie celów pracowniczych, kontrolę realizacji oraz wyliczenia prowizji na podstawie realizacji celów.
  • System grafikowania pracy – umożliwiający definiowanie potrzeb na wybranych stanowiskach oraz planowanie zasobów.
  • System zarządzania szkoleniami – umożliwiający planowanie szkoleń, dostęp do materiałów szkoleniowych, kontrolę realizacji szkoleń i postępu zdobywania wiedzy.
Skontaktuj się z nami:
Bartłomiej Domański

Bartłomiej Domański
501 599 394
bdomanski@komplus.pl

Bartek Błądek

Bartosz Błądek
601 085 006
bbladek@komplus.pl

Opis oprogramowania HRM dla działów HR - pobierz