komplusKomunikatorsystem komunikacji wewnętrznej

Nasi wybrani Klienci:

Dedykowany dla sieci sklepów system wspomagający wewnętrzną komunikację. Usprawnia wymianę informacji pomiędzy centralą, a punktami sprzedaży. Łatwiejsze staje się delegowanie zadań, przekazywanie zasad merchandisingu oraz ogłaszanie nowych promocji. Wspiera raportowanie pracy oraz zbieranie informacji z sieci w formie ankiet.

Znacząco zmniejsza ilość wysyłanych i krążących wewnątrz przedsiębiorstwa maili.

Przykładowe ekrany komplusKomunikator Zobacz szczegóły klikając na miniaturkę
Zalety komplusKomunikator
 • Poprawa komunikacji między centralą a siecią sklepów
 • Kontrola realizacji zlecanych sklepom zadań dzięki modułowi do zlecania i monitorowania realizacji zadań
 • Pełna kontrola nad informacją przekazywaną przez centralę do sieci sklepów dzięki modułowi publikacji wiadomości
 • Zbieranie informacji ze sklepów dzięki modułowi ankiet.
 • Informacja zwrotna dotycząca czytania wiadomości dzięki dostępnym raportom odczytania
 • Ważne informacje w jednym bezpiecznym miejscu poprzez możliwość publikacji rozporządzeń zarządu, procedur oraz wspólnej bazy ważnych informacji
Możliwości komplusKomunikator
 • Tworzenie komunikatu do odczytania, zadania do wykonania – zdefiniowanie treści, terminu odczytania/wykonania
  Zobacz przykładowy ekran
 • Określenie grupy docelowej, do której ma trafić komunikat
  Zobacz przykładowy ekran
 • Możliwość zdefiniowania ankiet do wypełniania w przypadku potrzeby zebrania opinii od wielu osób na jakiś konkretny temat
  Zobacz przykładowy ekran
 • Jedno miejsce gdzie możemy zarządzać zadaniami zarówno swoimi jak i delegowanymi innym
  Zobacz przykładowy ekran
 • Raportowanie powierzonych zadań do wykonania, zbieranie odpowiedzi na pytania/ankiety z całej sieci
  Zobacz przykładowy ekran
Skontaktuj się z nami:
Bartek Błądek

Bartosz Błądek
601 085 006
bbladek@komplus.pl

Przemek Szuba

Przemek Szuba
509 237 020
pszuba@komplus.pl